Kurs

Jeg tílbyr kurs rettet mot lærere, skoleledere og elever. Kursene er både praktiske og teoretiske og gir godt grunnlag for en økt digital kompetanse og forståelse av læring i en digital tid.

Kursene kan skreddrsys etter eget ønske, men noe av det jeg tilbyr kurs i er:

 • Hvor står den digitale skolen i dag? Et teoretisk bakteppe for en ny pedagogikk.
 • Onenote som elevens digitale arbeidsbok
 • Onenote som et sentralt nav i læreren og lederens arbeidsflyt
 • Peardeck – interaktiv presentasjon på en ny måte
 • Padlet: den digitale samarbeidstavlen
 • Samarbeidslæring med google docs og/eller verktøyene i officepakken
 • Læringsledelse og klasseledelse i  den digitale skolen
 • iPad som læringsverktøy
 • iPad og Doceri – lærerens digitale tavle
 • Kahoot – bare spill – eller god læring?
 • Lagring i skyen
 • Twitter for lærere
 • Chromebooks/Google classroom

Disse emnene kan settes sammen til en kurspakke spesielt tilpasset behovene i din organisasjon og den varigheten du ønsker. Ta kontakt for  forespørsler om kurs på e-post.