Om

Frode Brueland, lektor og e-pedagog på Jåttå vgs i Stavanger. På Twitter finner du meg som @frobru. Jeg har en master i IKT i læring. Den har tittelen iPad som lærerverktøy i videregående opplæring med fokus på klasseledelse og digital kompetanse.

For tiden er jeg med i fagforum for IKT i Rogaland fylkeskommune, med i en samarbeidsgruppe som står bak nettsiden digitalvgs.no og jobber som veileder ved Nyweb sine IKT for lærere kurs.

Jeg er opptatt av digital kompetanse som en integrert kompetanse i alle fag og jobber mye med å tilrettelegge for god bruk av digitale verktøy for både lærere og elever.

Jeg tilbyr en rekke kurs for lærere og skoleledere og skreddersyr gjerne et kurs etter deres ønske. Les mer om hva jeg tilbyr på kurssiden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *