Bedre læring?

 

 

calvin_and_hobbes_rote_learning

Når kunnskapsministeren uttaler seg som følgende Ingenting tyder på at auka bruk av IKT i seg sjølv gjev betre læring, og samtidig tar et oppgjør med oss digitale entusiaster så trør han i opptrødd myr, for å bruke et egetkomponert uttrykk. Mange har skrevet om dette tidligere, men det sentrale sett fra mitt ståsted er begrepet bedre læring. Hva er det som skal bli bedre? Skal man lære flere fakta raskere, bli flinkere til å skrive faktasetninger om Belgia? 250 ord om sosialisering kan økes til 500 når man bruker tekstbehandling, akkurat som om tekstbehandling er en sentral digital ferdighet.

Når man ikke er fornøyd så er det fort gjort å skylde på systemet. Et system med tradisjonell eksamen, læreplaner som sminkes med nye begreper, men stort sett inneholder de samme målene. Et norskfag som i all hovedsak er et litteratur- og språkhistoriefag. Da kan man lage så mange tidslinjer man vil, animere Aasen inn og ut av norske bygder – men bedre læring til en tradisjonell eksamen, neppe.

Mine elever har i det siste tolket modernistiske dikt, det kunne vi gjort ved at de skrev, men denne gangen har de laget film. Illustrert tekstene med bilder, lest inn egne kommentarer. Gjort skjermopptak der de viser det de ellers bare ville ha skrevet om. Kanskje gir dette bedre læring, det vet jeg ikke helt ennå – hvis læring er noe som måles på en 5-timers skriftlig eksamen, tvilsomt. Men det har ihvertfall gitt motiverte elever, godt samarbeid og mye kunnskapsdeling. Sentrale ferdigheter som de trenger – så kanskje det har skjedd bedre læring likevel?

I morgen skal vi i gang med språkreformene på 1900-tallet  – det er utvilsomt utfordrende å være en digital optimist.