Onenote i norskfaget

Jeg har i løpet av dette året testet ut onenote som verktøy i norskfaget. Uttestingen min har hovedsaklig bestått av 2 deler. Jeg har brukt onenote som min primære kommunikasjonskanal mot mine elever på vg3 og elevene har brukt onenote som oppgavebok og notatverktøy.

Først litt om mine erfaringer med å bruke onenote som et lærerverktøy i faget. Tidligere har jeg publisert det meste av fagstoffet i Itslearning og supplert dette med en egen norskwiki og ulike emnespesifikke nettsider (musikkvideo, filmanalyse). De emnespesifikke nettsidene har  blitt brukt i år også, men alt som ellers har blitt publisert i Itslearning har blitt samlet i en onenotebok. Elevene har lesetilgang til denne via link i Itslearning.

Etter noen måneders bruk mener jeg tydelig at onenoteboken er lettere å organisere enn en filstruktur i Itslearning. Den gir både meg og elevene en bedre oversikt over det fagstoffet som er lagt ut. Layouten er ryddigere og mer innbydende. En tydelig ulempe er at elevene ikke varsles på noen måte når det publisereres nytt materiale. En annen ulempe er ulikheten mellom versjonene for OSX og windows. Som hovedsaklig macbruker er det en del jeg ikke kan legge ut i onenote nå, f.eks video. En embedmulighet her hadde vært gull verdt. Satser på at det kommer i nye versjoner.

Elevene deler sine notatbøker med meg via arbeidsmapper i Itslearning. dette gir meg god oversikt over deres arbeid og fungerer både som en kontroll og som en god mulighet for veiledning underveis. Har blant annet vist seg som et nyttig verktøy i forbindelse med fagsamtaler. Da har det vært lett å få en oversikt over elevenes arbeid, både innsats og faglig nivå.

De fleste elevene uttrykker at de er fornøyde med verktøyet. Et godt mål på dette kan være at flere av dem har tatt onenote i bruk som notatverktøy i alle sine fag, og fag der læreren ikke bruker det selv. De har bedre oversikt over eget arbeid og mange av de har og samlet det fagstoffet jeg har lagt ut i mine onenotebok i sin norskonenote. Dette gir de blant annet et godt vertøy både i repetisjonsarbeidet utover våren og i forbindelse med både skriftlig og muntlig eksamen.

Det har vært noen problemer knyttet til pålogging. Ikke alle elever er like flinke til å huske passord osv, og noen har hatt problemer knyttet til flere windowskontoer osv. Til neste år satser jeg på at alle elevene skal bruke sin skolekonto for å logge på onenote. Det vil gjøre det lettere for meg å administrere brukere. Enda enklere kan det bli hvis jeg tar i bruk Onenoteclassbookcreator. Den skal testes ut mer fremover – kommer tilbake til denne ved en senere anledning.

Ønsker du å komme i gang med onenote i klassen din? Ta gjerne kontakt for erfaringsdeling og spørsmål.